Krookan Plassin tavoitteena on olla Suomen vastuullisin vierassatama

Merikarvian kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan ja Krookan Plassi Oy:n välisen yhteistyösopimuksen Krookan vierassataman palvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä vuonna 2021. Ainutlaatuisen konseptin tavoitteena on olla Suomen vastuullisin vierassatama.
​​​​​​
– Tavoitteenamme on, että Krookka tullaan tuntemaan vastuullisen rannikkomatkailun kärkikohteena Suomessa ja laajemminkin Itämeren alueella, kiteyttää Krookan Plassi Oy:n yrittäjä Jenni Nurmi.

Krookan Plassi vahvistaa paikallista elinvoimaa ja tarjoaa elämyksiä vapaa-aikaan, samalla kannustaen kestävän kehityksen mukaiseen elämäntapaan.

– Panostamme Merikarvian elinvoimaisuuteen varmistamalla vierassataman laadukkaat peruspalvelut veneilijöille, sekä tarjoamalla matkailijoille että merikarvialaisille uusia elämyksiä Krookan alueella, Jenni kuvailee.

Krookan Plassin toimintaperiaatteet nojaavat kestävän kehityksen periaatteisiin. Vastuullisuuden näkökulma ulottuu ilmasto- ja ympäristövastuusta myös sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen.

– Kaikessa toiminnassa huomioidaan ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Haluamme tehdä kestävistä valinnoista helppoja kaikille. Me olemme tehneet ajatustyön vierailijoiden puolesta, Jenni Nurmi kiteyttää.

– Plassin kautta haluamme luoda lisää liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille yrityksille. Samalla mahdollistamme merikarvialaisnuorille vastuuta ja uusia mahdollisuuksia kesätyöpaikkojen muodossa, lisää yrittäjä Jere Nurmi.

Satama-alueen kehittämisessä vastuu kannetaan myös Krookan sataman omaleimaisen historian säilymisestä. Krookan Plassi tuo yhteen ihmiset, parhaat palat historiasta ja paremman huomisen ratkaisut.

– Teemme tämän yhdessä merikarvialaisten kanssa – merikarvialaiselta toiselle, Nurmet tiivistävät.

Yrittäjäpariskunnan katse on paitsi tulevassa kesäkaudessa, myös pitkällä tulevaisuudessa.
– Tavoitteemme on, että Krookan Plassista tulee monistettava vastuullinen toimintatapa vierassatamiin ympäri Suomen ja jopa kansainvälisesti, yrittäjät visioivat.

Lisätiedot
Jenni Nurmi
info@krookanplassi.fi, 040 533 4716