Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.

Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoimena klo 9.00–20.00

Merikarvian valtuustoon 1.8.2021 alkavaksi valtuustokaudeksi valitaan 21 valtuutettua ja heidän varajäsenensä. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla voi olla ehdokkaita enintään 31.

Äänestysalueet ja -paikat

Merikarvian kunnan äänestysalueet ja vaalipäivän äänestyspaikat (suluissa) ovat seuraavia:

001 Ylikylän äänestysalue (Kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia)

002 Eteläinen äänestysalue (Kisapirtti, Eteläinen rantatie 1392, 29900 Merikarvia)

003 Kuvaskankaan äänestysalue (Kuvaskankaan kylätalo, Vaasantie 2307, 29940 Kuvaskangas)

Ennakkoäänestys                                                                                                                                                    

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta 26.5. – 8.6.2021. Merikarvian kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastolla osoitteessa Kauppatie 40 ja avoinna seuraavasti:

ma-pe klo 9.00–18.00

la klo 10.00–14.00

su klo 12.00–16.00

Kiilarinteen vanhustenhuoltolaitoksessa ja Annikakodissa toimitetaan erillinen ennakkoäänestys.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai henkilökortilla. Jos tällaista ei ole, poliisi voi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Äänioikeus

Kaikki ennen vaalipäivää 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset ovat äänioikeutettuja.

Koronaohjeistus

Äänestyspaikoilla noudatetaan alueellisia koronaohjeistuksia (turvavälit, käsidesin käyttö, maskisuositukset jne). Suosittelemme riskiryhmille äänestämistä hiljaisimpaan äänestysajankohtaan, arkisin klo 12.00-14.00.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan siinä kunnassa joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla. Myös Tartuntatautilääkärin karanteeniin määräämä henkilö saa ilmoittautua kotiäänestykseen.  Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan joko itse tai valitsemansa henkilön välityksellä. Ilmoitus tehdään puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16.00 numeroon 044 7246 320.

Ehdokaslistat

9.3.2021 mennessä toimitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat ovat voimassa ja näitä voi täydentää 4.5.2021 klo 16.00 asti. Vaalilain 38 §:ssä tarkoitettuja oikaisuja, täydennyksiä ja tarkistuksia vastaanotetaan kunnantalolla 12.5 klo 16.00 asti ja vaalilain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettuja peruutuksia 14.5.2021 kello 12.00 asti. Jos toimitat asiakirjat virastolle – varaa aika: Sari Hatanpää puh: 044 7246 301 tai Anni Ojamo puh: 044 7246 303. Ehdokasasetteluasiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti: sari.hatanpaa@merikarvia.fi.

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä kunnanviraston ilmoitustaululla.

Vaalimainospaikat

Kuntavaalien ulkomainonta alkaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 19.5.2021. Vaalimainostelineet sijaitsevat Tuorilaan Seon kiinteistön läheisyydessä sekä keskustan kirjaston piha-alueella, torin alueella ja urheilutalon piha-alueella.

Vaalien kampanjakeräys

Äänestyspaikoilla järjestetään vammais- ja terveysjärjestöjen Pieni ele –keräys.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunta: Merikarvian kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia, puhelinnumero 044 7246 301 (keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Hatanpää), sari.hatanpaa@merikarvia.fi.

Merikarvialla 26.4.2021

MERIKARVIAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA