Merikarvian asemakaavan muutos, Krookka (eteläinen osa)

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan julkisesti Krookkaa (Varvintien eteläinen osa) koskevan asemakaavan muuttamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnosaineiston nähtäville asettamisesta.

Asemakaava-alue sijaitsee Merikarvian 1,6 km keskustan länsipuolella Krookanlahden alueella. Tietä pitkin etäisyys keskustan palveluihin on 1,7km.

Krookan Asemakaavan muutos eteläosa. Kirkonseudun asemakaavan ja – muutoksen tarkoituksena on muuttaa asemakaavaa vastaamaan alueen nykyistä käyttöä ja tulevia tavoitteita. Kaava-alue on matkailutoiminnan kannalta keskeisin alue Merikarvian kunnassa. Krookan asemakaava on ollut hyväksymiskäsittelyssä vuonna 2018, jolloin hyväksymispäätös kumottiin käsittelyvirheestä johtuen. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavan sisällöstä. Kaava on nyt otettu uudelleen valmisteluun ja sitä viedään eteenpäin laajuudesta johtuen kahtena eri kaavana: pohjoisosan ja eteläosan kaavat.

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 25.3.2021 alkaen 26.4.2021 saakka asemakaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää mielipiteensä nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 tai rakennustarkastaja Aarne Muurinen,  p. 044 7246 344

Merikarvialla 25.3.2021

kunnanhallitus

Kaava-aineisto:

KROOKA ASEMAKAAVA SELOSTUS ETELÄOSA 20022021

KROOKAN KAAVAETELÄOSA20022021 KARTTA

KROOKAN KAAVAETELÄOSA20022021 MÄÄRÄYKSET

OAS Krookan asemakaavamuutos ETELÄOSA

Pöytäkirjanote 1.3.2021 § 67