Norkoolin päiväkoti tiedottaa

LASTEN VARHAISKASVATUKSEEN HAKU JA ESIKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

Vanhemmat voivat hakea kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa lapselleen ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikka varmistuu, kun hakemus on jätetty viimeistään neljä (4) kuukautta ennen hoidon tarvetta.

Työllistyessä tai saadessa opiskelupaikan tulee hakemus jättää viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen.

HAKUAIKA 6-VUOTIAIDEN LASTEN ESIOPETUKSEEN ON 1.-23.4.2021

Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan Norkoolin päiväkodin esiopetusryhmissä. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta; siitä peritään perheen koon ja tulojen mukainen varhaiskasvatuksen  asiakasmaksu. Lapsi on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen hänen esikoulumatkansa ylittäessä 3 km (hakemus tehdään erikseen). Esikoulun lukuvuosi 2021-2022 alkaa Merikarvialla maanantaina 16.8.2021 ja päättyy 25.5.2022.

 AVOIN  VARHAISKASVATUS

Avointa varhaiskasvatusta järjestetään ns. lapsiparkki toimintana lapsille, jotka tarvitsevat satunnaista alle 5 tuntia kestävää varhaiskasvatusta vanhempien asioilla käymisen ajaksi (mikäli lapsiryhmissä on tilaa).

Hakukaavakkeita: Varhaiskasvatushakemus ja Esikouluun ilmoittaumislomake 2021 löytyvät kunnan kotisivuilta, päiväkodilta ja kunnanvirastolta. Lisätietoa asiasta saa varhaiskasvatusjohtajalta puh. 044-7246362. Hakukaavakkeet tulee toimittaa Norkoolin päiväkotiin (osoite: Antintie 6, 29900 Merikarvia).

VASTASYNTYNEIDEN  MUISTAMINEN

Merikarvian kunta muistaa vastasyntyneitä 500 euron suuruisella vauvarahalla, jota haetaan Merikarvian Terveysaseman lastenneuvolan kautta.

YKSITYISET PERHEPÄIVÄHOITAJAT

Sivistyslautakunta muistuttaa, että lasten varhaiskasvatuslain mukaan yksityisellä

perhepäivähoitajalla on ilmoitusvelvollisuus ko. asioita hoitavalle lautakunnalle kahden (2) viikon kuluessa toimintansa aloittamisesta.

Ilmoitukset  Merikarvian kuntaan varhaiskasvatusjohtajalle puh. 044-7246362.

 

Merikarvialla 30.3.2021

Merikarvian sivistyslautakunta