Asemakaavan muutos Brändöö (ehdotus)

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan kaavaehdotuksesta tiloja 484-411-3-64, 484-411-3-105 ja osaa tiloista 484-411-3-106 ja 484-411-3-169 koskevan asemakaavan muuttamista (Brändöön asemakaavan muutos).

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 22.4.2021 alkaen 24.5.2021 saakka asemakaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Asemakaava-alue sijaitsee Merikarvian keskustan alueella Brändöössä, sen länsirannalla Alhonkujan päässä. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Alhonkuja loppuosa tiealueeksi ja tehdä viereisten tonttien osalle tarvittavia muutoksia kaava-alueiden rajauksiin.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää muistutuksensa nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 ja rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344.

Merikarvialla 29.3.2021

kunnanhallitus

BRÄNDÖÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS 2020 EHDOTUS kartta

BRÄNDÖÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS 2020 EHDOTUS määräykset

Kaavaselostus ehdotus Brändöö asemakaavan muutos

Pöytäkirjaote kh. 29.3.2021 § 91

Brändöön asemakaavan muutoksen 2020 luonnoksesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet