Kunnanvaltuuston 22.3.2021 hyväksymät kaavat

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan, että Merikarvian kunnanvaltuusto on 22.3.2021 § 10 hyväksynyt Tuorilan teollisuusaluetta koskevan asemakaavan muuttamisen.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan, että Merikarvian kunnanvaltuusto on 22.3.2021 § 11 hyväksynyt Merikarvian rantayleiskaavaa (Rantakulma) koskevan muuttamisen.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan, että Merikarvian kunnanvaltuusto on 22.3.2021 § 12 hyväksynyt kirkonkylän maa- ja metsätalousaluetta koskevan asemakaavan muuttamisen. (Pirinen)

Merikarvialla 22.3.2021

Merikarvian kunnanhallitus