Lehto rantayleiskaavan muutos (luonnos)

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan ilmoitetaan julkisesti tiloja Lehto 484-406-6-65 ja Koivula 484-406-6-58 koskevan rantayleiskaavan muuttamisen ( Lehto rantayleiskaavan muutos) vireilletulosta ja luonnosaineiston sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Suunnittelualue sijaitse Merikarvian Kasalassa, Holeerinniemen lounaisosassa. Karjamaantie 161 ja 165 Merikarvia. Kaavamuutosalue sijaitsee 11 km etäisyydellä keskustan pohjoispuolella. Tieyhteys keskustaan 17km.

Rantayleiskaavamuutoksen tarkoituksena on korjata väärän tilan puolelle lomarakennuspaikka ja muuttaa tilan Lehto käyttötarkoitus lomarakennuspaikasta alkuperäiseen käyttöön vakituisen asumisen rakennuspaikaksi.

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 29.4.2021 alkaen 31.5.2021 saakka rantayleiskaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää mielipiteensä nähtävänäoloaikana. kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 tai rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344

 

Merikarvialla 12.4.2021

kunnanhallitus

Kaava-aineisto:

Kartta

OAS

Pöytäkirjanote kh 12.4.2021 § 115

Selostus