Avoimia palvelussuhteita Merikarvian varhaiskasvatuksessa (5 kpl)

Sivistyslautakunta avaa avoimesti haettaviksi seuraavat palvelussuhteet Norkoolin päiväkodissa:

  • Varhaiskasvatuksen opettajan vakituinen palvelussuhde 1.9.2021 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Esikoulukelpoisuus ja erityispedagogiikan opinnot ja/tai kokemus katsotaan eduksi.
  • Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus ajalle 1.8.2021- 7.5.2022. Kyseinen sijaisuus jatkuu mahdollisesti kyseisen päivän jälkeenkin, sillä vakinaisella työntekijällä on oikeus lakisääteiseen hoitovapaaseen.  Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Esikoulukelpoisuus ja erityispedagogiikan opinnot ja/tai kokemus katsotaan eduksi.
  • Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen palvelussuhde ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022. Määräaikaisuuden perusteena on lasten määrän vaihtelut vuosittain. Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Esikoulukelpoisuus ja erityispedagogiikan opinnot ja/tai kokemus katsotaan eduksi.
  • Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus ajalle 1.8.2021 -16.2.2022. Kyseinen sijaisuus jatkuu mahdollisesti kyseisen päivän jälkeenkin, sillä vakinaisella työntekijällä on oikeus lakisääteiseen hoitovapaaseen. Tehtävässä on arkisin vuorohoidon tekemisen mahdollisuus. Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat.
  • Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikainen palvelusuhde ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022. Määräaikaisuuden perusteena on lasten määrän vaihtelut vuosittain. Tehtävässä on arkisin vuorohoidon tekemisen mahdollisuus. Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat.

Kyseiset palvelussuhteiden toteutetaan www.kuntarekry.fi –sivustolla. Hakuaika päättyy PE 11.6.2021 klo 15:30. Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset.  Lisäksi palvelussuhteiden täyttöön sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen ja valitun on ennen työn alkua toimitettava lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.