Lainvoimaisia kaavoja Merikarvialla

KUULUTUS

Merikarvian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.3.2021 hyväksynyt 22.9.2020 päivätyn Tuorilan teollisuusalueen asemakaavan muuttamisen.

Merikarvian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.3.2021 hyväksynyt 17.1.2021 päivätyn Merikarvian rantayleiskaavan muuttamisen (Rantakulma).

Merikarvian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.3.2021 hyväksynyt 12.9.2020 päivätyn Kirkonkylän asemakaavan maa- ja metsätalousaluetta koskevan asemakaavan muuttamisen (Pirisen asemakaava).

Kaavat ovat lainvoimaisia.

Merikarvialla 20.5.2021

Merikarvian kunnanhallitus