Lainvoimainen kaava, Korvenneva

KUULUTUS

Merikarvian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.3.2018 hyväksynyt 11.12.2017 päivätyn Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Kaava on lainvoimainen.

Merikarvialla 3.6.2021

Merikarvian kunnanhallitus