Hyväksyttyjä kaavoja Merikarvialla

KUULUTUS.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan, että Merikarvian kunnanvaltuusto on 28.6.2021 § 42 hyväksynyt Brändöön asemakaavan muuttamisen.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan, että Merikarvian kunnanvaltuusto on 28.6.2021 § 43 hyväksynyt Tapio 3 aluetta koskevan asemakaavan muuttamisen.

Merikarvialla 28.6.2021

Merikarvian kunnanhallitus