Lehto rantayleiskaavan muutos (ehdotus)

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan kaavaehdotuksesta tiloja Lehto 484-406-6-65 ja Koivula 484-406-6-58 koskevan rantayleiskaavan muuttamista (Lehto rantayleiskaavan muutos).

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 8.7.2021 alkaen 9.8.2021 saakka rantayleiskaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Suunnittelualue sijaitse Merikarvian Kasalassa, Holeerinniemen lounaisosassa. Karjamaantie 161 ja 165 Merikarvia. Kaavamuutosalue sijaitsee 11 km etäisyydellä keskustan pohjoispuolella. Tieyhteys keskustaan 17km

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää muistutuksensa nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 ja rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344.

Merikarvialla 21.6.2021

kunnanhallitus

Kaava-aineisto:

RANTAYL_MUUTOS LEHTO EHDOTUS

Pöytäkirjanote kh. 21.6.2021 § 216

Osayleisk_muutos_ Lehto_selostus_ehdotus 20062021 päivitetty

Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet