Infektiovastaanotto Porin perusturvan asiakkaille Maantiekadun A-rakennuksessa

Porin perusturvan infektiovastaanotto on kesäkuussa muuttanut uusiin tiloihin Maantiekadulle A-rakennukseen. Tiloja on remontoitu vastaamaan nykyajan tarpeita ja räätälöity palvelemaan nimenomaan infektiovastaanoton toimintaa. Koronan myötä kehitetty infektiovastaanotto on tullut jäädäkseen, kun on huomattu tarve erilliselle toimintamallille muidenkin infektiotautien osalta. Infektiovastaanotolla toimii tyypillisesti kolme lääkäriä ja viisi hoitajaa ja päivän aikana asiakkaita käy keskimäärin 30. Vastaanotto on avoinna arkisin klo 8-16.

Potilaat ohjautuvat hoitoon Infektiovastaanotolle erikseen määriteltyjen kriteereiden perusteella. Hoidon tarpeen arvioinnin tekee ammattilainen. Ajanvaraus tapahtuu pääsääntöisesti Porin perusturvan keskitetyn ajanvarauksen tai koronaneuvontapuhelimen kautta. Vastaanottoaika infektiovastaanotolle varataan aina hoitajalle, joka tekee ensin tarvittavat vitaalitoimintojen mittaukset ja oman arvionsa hoidon tarpeesta. Tarvittaessa hoitaja konsultoi lääkäriä ja suurin osa potilaista tarvitseekin lääkärin konsultaation.

Samassa rakennuksessa työskentelevät myös koronaneuvontapuhelimen työntekijät. Porin perusturvan YTA-alueen koronaneuvontapuhelin on avoinna ma-su klo 8-16.

Porin perusturvan koronaneuvontapuhelin p. 02 623 4333

Porin perusturvan keskitetty ajanvaraus p. 02 621 5000

Lisätietoja antaa:

osastonhoitaja Minna Sipola, p. 044 701 3726