Krookan asemakaavamuutos (Varvintien eteläinen osa)

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan kaavaehdotuksesta Krookkaa (Varvintien eteläinen osa) koskevan asemakaavan muuttamista

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 30.9.2021 alkaen 1.11.2021 saakka asemakaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää muistutuksensa nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 ja rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344.

Merikarvialla 6.9.2021

kunnanhallitus

Kaava-aineisto:

KROOKA ASEMAKAAVA SELOSTUS ETELÄOSA ehdotus 22082021

KROOKAN KAAVAETELÄOSA EHDOTUS KARTTA 22082021

KROOKAN KAAVAETELÄOSA EHDOTUS MERKINNÄT 22082021

OAS Krookan asemakaavamuutos ETELÄOSA 22082021

pöytäkirjaote kh 6.9.2021 § 255

luonnoksesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet