Krookan asemakaavamuutos (Varvintien pohjoinen osa)

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan kaavaehdotuksesta Krookkaa (Varvintien pohjoinen osa) koskevan asemakaavan muuttamista

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 30.9.2021 alkaen 1.11.2021 saakka asemakaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää muistutuksensa nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 ja rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344.

Merikarvialla 6.9.2021

kunnanhallitus

Kaava-aineisto:

KROOKA ASEMAKAAVA SELOSTUS POHJOISOSA ehdotus 22082021

KROOKAN KAAVAPOHJOISOSA ehdotus 22082021kartta

KROOKAN KAAVAPOHJOISOSA ehdotus 22082021määräykset

luonnoksesta saadut lausunnot, ja niihin laaditut vastineet

OAS Krookan asemakaavamuutos POHJOISOSA 22082021

pöytäkirjaote kh. 6.9.2021 § 256