Lainvoimaisia kaavoja Merikarvialla

Kuulutus

Merikarvian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.6.2021 hyväksynyt 12.6.2021 päivätyn Tapio 3 asemakaavan muutoksen.

Merikarvian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.6.2021 hyväksynyt 14.3.2021 päivätyn Brändöön asemakaavan muutoksen korttelin 393 tonttien 1, 2 ja 4 osalta.

Kaavat ovat lainvoimaisia.

Merikarvialla 16.9.2021

Merikarvian kunnanhallitus