Pyrkköö Merilä rantayleiskaavan muutos (luonnos)

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan ilmoitetaan julkisesti tilaa 484-417-2-160 koskevan rantayleiskaavan muuttamisen (Pyrkköö Merilä rantayleiskaava muutos) vireilletulosta ja luonnosaineiston sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Suunnittelu alue sijaitsee Merikarvian keskustan läheisyydessä Pyrkköön alueella. Kaavamuutosalue sijaitsee 2 km etäisyydellä keskustasta, sen pohjoispuolella. Tieyhteys keskustaan on 2,5km. Kaava-alue rajautuu Pyrkkööntiehen. Kiinteistön metsä on pääosin hakattu.

Merikarvian kunnanvirastossa ja kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 30.9.2021 alkaen 1.11.2021 saakka rantayleiskaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää mielipiteensä nähtävänäoloaikana. kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 tai rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344

Merikarvialla 6.9.2021

kunnanhallitus

Kaava-aineisto:

kartta ja nimiö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Selostus

Pöytäkirjaote kh 6.9.2021 § 257