Rantayleiskaavan muutos Huvikumpu (luonnos)

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan ilmoitetaan julkisesti tilaa Huvikumpu 484-401-6-89 koskevan rantayleiskaavan muuttamisen ( Jokinen rantayleiskaavan muutos) vireilletulosta ja luonnosaineiston sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Suunnittelualue sijaitse Merikarvian Kräänholman saaressa osoitteessa Laaveentie 125. Kaavamuutosalue sijaitsee 4 km etäisyydellä keskustasta sen eteläpuolelle. Tieyhteys keskustaan on 4 km.

Rantayleiskaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa vakituinen asuminen kiinteistöllä muuttamalla rantaosayleiskaavassa loma-asuntoalueeksi osoitettu merkintä asuinpientalousalueeksi.

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 28.10.2021 alkaen 29.11.2021 saakka rantayleiskaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää mielipiteensä nähtävänäoloaikana. kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 tai rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344

Merikarvialla 4.10.2021

kunnanhallitus

kaava-aineisto:

19092021OAS Huvikumpu Rantayleiskaavamuutos

Osayleisk_muutos_ Huvikumpu_selostus_luonnos 19092021

Pöytäkirjanote kh. 4.10.2021 § 305RANTAYL_

MUUTOS HUVIKUMPU LUONNOS 19092021