Tyykoura Merikarvian rantaosayleiskaava muutos (luonnos)

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan ilmoitetaan julkisesti tilaa Välimaa 484-417-2-265 ja osaa tilasta Välimaa 484-417-1-278 koskevan rantaosayleiskaavan muuttamisen (Tyykoura Merikarvian rantaosayleiskaava muutos) vireilletulosta ja luonnosaineiston sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Suunnittelualue sijaitsee Merikarvian Ylikylässä Tyykouran saaressa 3 km etäisyydellä kuntakeskuksesta.

Merikarvian kunnanvirastossa ja kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 7.10.2021 alkaen 8.11.2021 saakka rantaosayleiskaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää mielipiteensä nähtävänäoloaikana. kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 tai rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344

Merikarvialla 20.9.2021

kunnanhallitus

Kaava-aineisto:

04092021OAS Rantayleiskaavan muutos Tyykoura

Osayleisk_muutos_ Tyykoura_Välimaa_selostus_luonnos 15092021

TYYKOURA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 15092021 LUONNOS

Pöytäkirjaote kh. 20.9.2021 § 293