Avustuksia uuteen toimintaan

Merikarvian kunnassa on haettavana Tytti Kalliosalen ja Heimo Varvinharjun testamenttitoimikunnan avustuksia uudenlaisen toiminnan kehittämiseen.

Toiminta-avustusta voivat hakea merikarvialaiset yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt. Hakemuksessa on arvioitava toiminnan mahdollinen vaikutus Merikarvian paikalliskulttuuriin, yhteisöllisyyteen tai hyvinvoinnin vahvistamiseen. Valinnoissa painotetaan jatkuvuutta. Vuodelle 2022 avustuksia jaetaan 20 000 €.

Hankehakemuksessa on kerrottava oma kuvaus/visio suunnitelmasta. Se ei ole edellytys, eikä sitova tuen myöntämiseksi, mutta se halutaan nähdä esimerkkinä ja hakijan ideoiden selkeyttämisenä.

Testamenttitoimikunta pyytää kolme lyhyttä kuvausta hakijan toimintasuunnitelmasta:

  1. Toimija on paininut mielessään toteuttaakseen suunnitelmaansa toimintaa, mutta kokee resurssipulaa. Halu kehittää toimintaa olisi kova, mutta rahkeet eivät riitä. Tukea voidaan hakea toiminnan aktivoimiseen.
  2. Toimija on päättänyt aloittaa laajemman kokonaisuuden tuottamisen. Tukea voidaan hakea, jos taloudellinen riski uudessa toiminnassa olisi alkuvuosina suuri.
  3. Yhteisöllinen toiminta vaatii kokoavan tekijän tai tekijöitä, jotka pystyvät keräämään useamman toimijan palveluita yhteen. Merkittävässä roolissa on uusien toimintojen yhdistäminen.

Lisää hakemuksen liitteeksi kustannuslaskelma kuluista.

Lisätietoja antaa hyvinvointipäällikkö Eetu Aaltonen: eetu.aaltonen@merikarvia.fi  p. 044 7246 327

Toimittakaa hakemukset viimeistään 10.1.2022 klo 15.30 mennessä osoitteeseen: kirjaamo@merikarvia.fi  tai Merikarvian kunta, Kauppatie 40, 29900 MERIKARVIA