Lainvoimainen kaava, Lehto

KUULUTUS

Merikarvian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.9.2021 hyväksynyt 18.9.2021 päivätyn rantayleiskaava Lehto muutoksen.

Kaava on lainvoimainen.

Merikarvialla 18.11.2021

Merikarvian kunnanhallitus