Jätelaki on uudistunut. -Mikä muuttuu Merikarvialla?

Biojätteen erilliskeräys yli neljän asunnon kiinteistöillä alkaa ensi kesänä

Erikseen lajitellun biojätteen keräys aloitetaan ensi kesänä 1.7.2022 taajama-alueiden asuinkiinteistöillä, joissa asuntoja on viisi tai enemmän. Käytännössä keräys koskee Merikarvian kerros- ja rivitaloja.

Miten toimitaan?

Taloyhtiö hankkii jätepisteelle biojäteastian. Astia on Biojäte-tarralla merkitty muoviastia.

Asukas lajittelee kotonaan annettujen ohjeiden mukaisesti biojätteen erikseen sekajätteestä ja toimittaa sen pihalla olevaan biojäteastiaan.

Ennen keräyksen alkamista jokaiseen asuntoon, jota alkava keräys koskee, jaetaan ohjeet biojätteen lajittelusta. Halutessaan voi jo tätä ennen käydä tutustumassa biojätteen maailmaan esimerkiksi verkkosivustolla www.biojate.info .

Pakkausten keräys yli neljän asunnon kiinteistöillä alkaa kesällä 2023

Kesällä 2023 heinäkuussa aloitetaan taajama-alueilla lasipakkausten, pienmetallin sekä uutena Merikarvialla muovipakkausten erilliskeräys kaikilla asuinkiinteistöillä, joissa asuntoja on viisi tai enemmän eli käytännössä kerros- ja rivitaloilla. Tähän saakka erilliskeräysvelvoite lasipakkausten ja pienmetallin osalta on ollut yli yhdeksän ja kartonkipakkausten osalta yli neljän asunnon kiinteistöillä.

Lajitteluvelvoitehan on jo kaikilla asukkailla lajitella sekajätteestä erikseen lasi- ja kartonkipakkaukset, pienmetalli sekä paperi ja toimittaa lajitellut jakeet hyötyjätepisteille, mikäli oman asuinkiinteistön jätepisteellä ei näille ole astiaa.

Jätehuollon tulevista muutoksista kerrotaan muun muassa JäteVaakku-lehdessä sekä Porin seudun jäteneuvonnan ja Merikarvian kunnan verkkosivuilla. Jäteneuvontaan voi myös aina ottaa yhteyttä, jos jokin asia jätehuollossa on epäselvä tai muuten askarruttaa.

Yhteystiedot:
Porin seudun jäteneuvonta
p. 044 701 2500
jateneuvonta@pori.fi
www.pori.fi/jateneuvonta
@jatevaakku.mustavaris