KUULUTUS: Aluevaalit 2022

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallitusohjelmassa (10.12.20219) tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 241/2020 vp). Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Vaalilain 143 a §:n mukaan aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa ja näin toimitaan vuodesta 2025 lukien. Sote-uudistuksen toimeenpano ja voimaanpanolain 16 §:ssä kuitenkin säädetään, että ensimmäiset aluevaalit toimitetaan omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 kello 9.00 – 20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa. Merikarvian kunnan vaalipäivän äänestyspaikka on Kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia.

Ennakkoäänestys on mahdollista missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta 12.1. – 18.1.2021

Merikarvian kunnassa vuonna 2022 toimitettavissa aluevaaleissa ennakkoäänestys järjestetään Merikarvian kunnanvirastolla, osoitteeseen Kauppatie 40.

ke 12.1. klo 10.00–17.00,

to 13.1. klo 10.00–17.00,

pe 14.1. klo 9.00–18.00,

la 15.1. klo 10.00–14.00,

su 16.1. klo 12.00–16.00,

ma 17.1. klo 10.00–17.00 ja

ti 18.1. klo 10.00–17.00.

Kiertävä ennakkoäänestys tapahtuu:

ke 12.1 klo 18-19 Metsän Veikkojen metsästysmaja, Karjamaantie 31

to 13.1. klo 18-19 Kuvaskankaan kylätalo, Vaasantie 2307

pe 14.1. klo 17-20 S-Market Merikarvia, Kauppatie 51

ma 17.1. klo 15-18 K-Market Merikarvia, Eteläinen Rantatie 63

ti 18.1. klo 18-19 Kisapirtti, Eteläinen Rantatie 1392

Kiilarinteen vanhustenhuoltolaitoksessa ja Annikakodissa toimitetaan erillinen ennakkoäänestys.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai henkilökortilla. Jos tällaista ei ole, poliisi voi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Äänioikeus

Kaikki ennen vaalipäivää 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset ovat äänioikeutettuja.

Koronaohjeistus

Äänestyspaikoilla noudatetaan alueellisia koronaohjeistuksia (turvavälit, käsidesin käyttö, maskisuositukset jne). Suosittelemme riskiryhmille äänestämistä hiljaisimpaan äänestysajankohtaan, arkisin klo 12.00-14.00.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan siinä kunnassa joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla. Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan joko itse tai valitsemansa henkilön välityksellä. Ilmoitus tehdään puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 numeroon 044 7246 320.

Vaalimainospaikat

Kuntavaalien ulkomainonta alkaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 5.1.2021. Vaalimainostelineet sijaitsevat Tuorilaan Seon kiinteistön läheisyydessä sekä keskustan kirjaston piha-alueella, torin alueella ja urheilutalon piha-alueella.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunta: Merikarvian kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia, puhelinnumero 044 7246 301 (keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Hatanpää), sari.hatanpaa@merikarvia.fi.

Merikarvialla 3.12.2022

MERIKARVIAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA