Rantayleiskaavan muuttaminen Kolmiranta (vireilletulo)

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan ilmoitetaan
tilaa Kolmiranta 484-407-6-101 koskevan rantayleiskaavan muuttamisen vireilletulosta.

Maanomistajat ovat hakeneet kaavamuutosta Pohjan Sahan alueella sijaitsevalle kiinteistölle Kolmiranta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on, että lomarakennuspaikka muutettaisiin vakituiseen asumiseen.

Osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 tai rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344.

Merikarvialla 13.12.2021

Merikarvian kunnanhallitus