Pohjansaha / Kolmiranta rantaosayleiskaava muutos (luonnos)

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan ilmoitetaan julkisesti tilaa tilaa Kolmiranta 484-407-6-101 koskevan rantaosayleiskaavan muuttamisen (Pohjansaha / Kolmiranta rantaosayleiskaava muutos) osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnosaineiston nähtäville asettamisesta.

Pohjan Sahan alueella sijaitsevalle kiinteistölle Kolmiranta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on, että lomarakennuspaikka muutettaisiin vakituiseen asumiseen.

Merikarvian kunnanvirastossa ja kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 3.2.2022 alkaen 7.3.2022 saakka rantaosayleiskaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää mielipiteensä nähtävänäoloaikana. kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 tai rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344

Merikarvialla 17.1.2022

kunnanhallitus

Kaava-aineisto:

05122021OAS Kolmiranta Rantayleiskaavamuutos

Osayleisk_muutos_Kolmiranta_selostus_luonnos 05122021

Pöytäkirjanote kh. 17.1.2022 § 19

RANTAYL_MUUTOS_KOLMIRANTA_LUONNOS