Pyrkköö Merilä rantayleiskaava muutos

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan kaavaehdotuksesta tilaa 484-417-2-160 koskevan rantayleiskaavan muuttamisen (Pyrkköö Merilä rantayleiskaava muutos).

Suunnittelu alue sijaitsee Merikarvian keskustan läheisyydessä Pyrkköön alueella. Kaavamuutosalue sijaitsee 2 km etäisyydellä keskustasta, sen pohjoispuolella. Tieyhteys keskustaan on 2,5km. Kaava-alue rajautuu Pyrkkööntiehen. Kiinteistön metsä on pääosin hakattu.

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 3.2.2022 alkaen 7.3.2022 saakka rantayleiskaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää muistutuksensa nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 ja rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344.

Merikarvialla 17.1.2022

kunnanhallitus

Kaava-aineisto:

Osayleisk_muutos_ Merilä_selostus_ehdotus_04122021

Pöytäkirjanote kh. 17.1.2022 § 18

RANTAYL_MUUTOS_MERILÄ_EHDOTUS

Rantayleskaavan muutos Pyrkköö Merilä luonnosvaiheesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet