Tyykoura Merikarvian rantaosayleiskaava muutos (ehdotus)

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan kaavaehdotuksesta tiloja Välimaa 484-417-2-265 ja osaa tilasta Välimaa 484-417-1-278 koskevan rantaosayleiskaavan muuttamista (Tyykoura Merikarvian rantaosayleiskaava muutos.

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 3.2.2022 alkaen 7.3.2022 saakka rantaosayleiskaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Suunnittelualue sijaitsee Merikarvian Ylikylässä Tyykouran saaressa 3 km etäisyydellä kuntakeskuksesta.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää muistutuksensa nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 ja rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344.

Merikarvialla 17.1.2022

kunnanhallitus

Kaava-aineisto:

Osayleisk_muutos_ Tyykoura_Välimaa_selostus_ehdotus 19122021

Pöytäkirjanote kh. 17.1.2022 § 17

Rantayleskaavan muutos Tyykoura luonnosvaiheesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet

19122021TYYKOURA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 19122021 EHDOTUS