Jokinen rantayleiskaavan muutos (ehdotus)

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan kaavaehdotuksesta tilaa Huvikumpu 484-401-6-89 koskevan rantayleiskaavan muuttamista (Jokinen rantayleiskaavan muutos).

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 24.2.2022 alkaen 28.3.2022 saakka rantayleiskaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Suunnittelualue sijaitse Merikarvian Kräänholman saaressa osoitteessa Laaveentie 125. Kaavamuutosalue sijaitsee 4 km etäisyydellä keskustasta sen eteläpuolelle. Tieyhteys keskustaan on 4 km.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää muistutuksensa nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 ja rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344.

Merikarvialla 31.1.2022

kunnanhallitus

Kaava-aineisto:

Osayleisk_muutos_ Huvikumpu_selostus_ehdotus 20012022

RANTAYL_MUUTOS HUVIKUMPU EHDOTUS 22012022

Rantayleskaavan muutos HUILOO luonnosvaiheesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet

pöytäkirjanote kh. 31.1.2022 § 28