Merikarvian kirkonkylän asemakaava Pyrkköö/ Huiloo muutos (ehdotus)

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan kaavaehdotuksesta kiinteistöjä Huiloo 484-417-9-173, Rantametsä 484-417-2-262, Niemenkanta 484-417-9-192 ja Lillukka 484-417-2-157 koskevan asemakaavan muuttamista (Merikarvian kirkonkylän asemakaava Pyrkköö muutos).

Suunnittelu alue sijaitsee Merikarvian Pyrkköön eteläosassa ja Ringloonviikin lahden itä puolella. Kaava-alueella on yksi vapaa-ajan asunto. Muilta osin kaava-alue on talousmetsää. Kaava-alueen eteläpuolella on runsaasti vakituista asutusta.

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 28.4.2022 alkaen 30.5.2022 saakka rantaosayleiskaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää muistutuksensa nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 ja rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344.

Merikarvialla 11.4.2022

kunnanhallitus

kaava-aineisto:

HUILOO ASEMAKAAVAN MUUTOS EHDOTUS 02042022 kartta

HUILOO ASEMAKAAVAN MUUTOS EHDOTUS nimiö 02042022

Kaavaselostus asemakaavan muutos Huiloo ehdotus 02042022

Merikarvian asemakaavan muutos PYRKKÖÖ luonnosvaiheesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet

pöytäkirjanote kh. 11.4.2022 § 128