Pohjansaha / Kolmiranta rantaosayleiskaava muutos (ehdotus)

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan kaavaehdotuksesta tilaa Kolmiranta 484-407-6-101 koskevan rantaosayleiskaavan muuttamista (Pohjansaha / Kolmiranta rantaosayleiskaava muutos).

Pohjan Sahan alueella sijaitsevalle kiinteistölle Kolmiranta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on, että lomarakennuspaikka muutettaisiin vakituiseen asumiseen.

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 28.4.2022 alkaen 30.5.2022 saakka rantaosayleiskaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää muistutuksensa nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 ja rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344.

Merikarvialla 11.4.2022

kunnanhallitus

Kaava-aineisto:

Osayleisk_muutos_Kolmiranta_selostus_ehdotus_03042022

pöytäkirjanoten kh. 11.4.2022 § 129

RANTAYL_MUUTOS_KOLMIRANTA_EHDOTUS 03042022

Rantayleskaavan muutos Pohjansaha Kolmiranta luonnosvaiheesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet