Yksityistieavustusten haku vuodelle 2022

Kunta myöntää yksityisteille avustusta tien kunnossapitoon.

Avustuskelpoisia teitä ovat ensisijaisesti sellaiset yksityistiet, jotka ovat järjestäytyneitä eli tielle on toimituksella perustettu tiekunta.

Tiellä tulee olla vähintään yksi vakituisesti asuttu talous, joka käyttää tietä vähintään 400 metrin pituisen matkan.

Yksityistieavustusten hakemiseen tarvittava lomake löytyy Merikarvian kunnanviraston aulasta tai kunnan nettisivulta.

Kunnossapitoavustusten jakoperusteiden oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi pyydetään tiekuntia ilmoittamaan tiedot mahdollisimman tarkasti. Varsinkin vakituisen asutuksen käyttämä tieosuus (km) tulee selvitä hakemuksesta. Vakituinen asumiskäyttö tarkoittaa ympärivuotista, Digi- ja väestötietoviraston tiedoissa olevaa asumista ko. kiinteistöllä.

Tiekunnan on ilmoitettava yksityistielain (560/2018) mukaan ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, Digiroadiin.

Avustushakemukset tulee toimittaa 31.5.2022 mennessä.

Hakemukset voi postittaa osoitteella Merikarvian kunta/yksityistieavustukset, tekninen lautakunta, Kauppatie 40, 29900  MERIKARVIA tai sähköpostitse kunnan kirjaamoon osoitteella kirjaamo@merikarvia.fi

tulosta tästä tieavustushakemus 2022