Hyväksyttyjä kaavoja Merikarvialla

KUULUTUS.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan, että Merikarvian kunnanvaltuusto on 5.9.2022 § 62 hyväksynyt Merikarvian kirkonkylän asemakaavan muuttamisen (Pyrkköö).

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan, että Merikarvian kunnanvaltuusto on 5.9.2022 § 63 hyväksynyt Merikarvian rantaosayleiskaavan Kolmiranta muuttamisen.

Merikarvialla 22.9.2022

Merikarvian kunnanhallitus

kaava-aineisto:

Kolmiranta

Osayleisk_muutos_Kolmiranta_selostus_hyväksyminen_29092022

Pöytäkirjanote kv. 5.9.2022 §63

RANTAYL_MUUTOS_KOLMIRANTA_HYVÄKSYMINEN 29072022

Pyrkköö

HUILOO ASEMAKAAVAN MUUTOS HYVÄKSYMINEN 31072022 nimiö ja määräykset

HUILOO ASEMAKAAVAN MUUTOS HYVÄKSYMINEN 31072022 kartta

Kaavaselostus asemakaavan muutos Huiloo hyväksyminen 31072022

Pöytäkirjanote kv. 5.9.2022 § 62