Eoluksen tiedotustilaisuus alueen kalastajille Merikarvian kunnantalolla 15.11. klo 17-19

Eolus kehittää ja hallinnoi uusiutuvan energian projekteja kuten maa- ja merituulivoimaa, aurinkoenergiaa ja energian varastointiratkaisuja. Eolus järjestää alueemme kalastajille pienimuotoisen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Merikarvian kunnantalolla 15.11. klo 17-19.

Eolus on hakenut Merikarvian edustalle, noin 25 km rannikosta tutkimuslupaa noin 670 km2 alueelle, jossa selvitetään edellytyksiä merituulivoiman rakentamiselle. Toteutuessaan alueelle rakennettaisiin 75-100 tuulivoimalaa. Tavoitteena on, että sähköntuotanto käynnistyisi 2030-luvun alussa. Yleiskuvauksen hankkeesta voi lukea täältä: https://eolus.fi/projektit/merituulivoima/tuulia/ sekä oheisesta uutisartikkelista: https://eolus.fi/uutiset/satakunnan-edustalle-suunnitellaan-kahta-merituulipuistoa/

Tilaisuuden tavoitteena on esitellä Eoluksen hanketta sekä keskustella alueen kalastajien kanssa hankkeen mahdollisista vaikutuksista kalastuselinkeinoon sekä alueen kalastoon. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy välittömästi, mikäli valtioneuvosto myöntää hankealueelle tutkimusluvan. Haluamme avata keskustelun paikallisten kalastajien kanssa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta pystymme suunnittelemaan ympäristövaikutusten arviointia sekä vaikutusten minimointia myös paikallisiin tarpeisiin ja paikallistuntemukseen peilaten.

Tilaisuuden keskusteluaiheita:

  • Merikarvian kalastajien näkemys merituulivoiman vaikutuksista (rakentamisvaihe ja operointivaihe) alueen kalastoon
  • Kalastajien kokemus vaelluskalojen liikkeistä alueella, vuodenaikojen merkitys
  • Mahdolliset kokemukset Hyötytuulen Tahkoluodon merituuliturbiinien vaikutuksista alueen kalastoon
  • Kalastajien huolet hankkeeseen liittyen
  • Yhteistyön mahdollisuudet (esimerkiksi kalastusalusten hyödyntäminen, kalastoon liittyvät selvitykset ja tutkimus)
  • Toiveet yhteydenpidolle jatkossa