Perusturvalautakunta päätti sotaleskien ja veteraanien leskien palvelusetelin myöntämisestä

Porin perusturvalautakunta päätti tukea sotaleskien ja sotaveteraanien leskien hyvinvointia ja elämänlaatua 100 € suuruisella, hakemuksesta myönnettävällä palvelusetelillä.

Palvelusetelin avulla sotaleskien ja sotaveteraanien leskien on mahdollista hankkia tarpeelliseksi kokemaansa palvelua, kuten esimerkiksi ateriapalvelua, vaatehuoltoa, asiointipalvelua, kotisairaanhoitoa tai kodissa tehtäviä pieniä muutos- ja pihatöitä.

− Palveluseteli on arvostuksen ja välittämisen osoitus leskille, jotka sotaleskinä tai sotaveteraanien leskinä ovat kantaneet sodan aiheuttamaa taakkaa. Veteraanien puolisoina lesket ovat olleet osallisia veteraaneille kohdennetuista palveluista, mutta puolison kuoleman jälkeen heillä ei välttämättä ole ollut mahdollisuutta ostaa vastaavia, elämänlaatuun vaikuttavia palveluita, kertoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mika Aho päätöksenteon taustoista.

Palveluseteli myönnetään lesken hakemuksesta ja sen suuruus on 100 €. Leski valitsee hakuvaiheessa palvelun, johon setelin haluaa käyttää. Kun palveluseteli on myönnetty, leski valitsee palveluntuottajaluettelosta yhden palveluntuottajan, jonka palveluihin seteli kohdennetaan.

Palveluseteleitä voidaan alkaa myöntää heti, kun palveluntuottajia on hakeutunut ja hyväksytty. Palveluntuottajien haku avataan lokakuun 2022 aikana.

− Jokaisen lesken tarpeet ovat erilaiset ja tavoitteena on, että jokainen saisi tarpeisiinsa sopivaa palvelua. Toivommekin nyt nopeaa reagointia erilaisilta palveluntuottajilta, jotta saamme tarjottua leskille monipuolisen palveluvalikoiman, Aho täydentää.

Palveluseteleitä myönnetään 30.11.2022 asti ja ne tulee käyttää viimeistään 31.12.2022 mennessä, koska perusturva siirtyy vuodenvaihteessa osaksi Satakunnan hyvinvointialuetta.

Porin perusturvan alueella on noin sata rintama- ja sotaveteraanien leskeä.

Lisätietoja antavat:

Mika Aho, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, mika.aho@pori.fi

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, puh. 044 701 8053