Lainvoimaisia kaavoja, Pyrkköö ja Kolmiranta

KUULUTUS

Merikarvian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 5.9.2022 hyväksynyt

  • 7.2022 päivätyn Merikarvian kirkonkylän asemakaavan muutoksen (Pyrkköö).
  • 7.2022 päivätyn Merikarvian rantayleiskaavan muutoksen Pohjansaha koskien osaa tilasta Kolmiranta 484-407-6-101.

Kaavat ovat lainvoimaisia.

Merikarvialla 3.11.2022

Merikarvian kunnanhallitus