Merikarvian rantayleiskaavan muutos Pohjansaha/Kappaluoto (luonnos)

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan ilmoitetaan julkisesti osaa kiinteistöistä Kappaluoto 484-407-6-245 ja Saaristo 484-407-6-246

koskevan rantayleiskaavan muuttamisen (Pohjansaha/Kappaluoto) vireilletulosta ja luonnosaineiston sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Kaavamuutos on laadittu, koska alkuperäisen kaavan laadinnassa 1990-luvulla on tapahtunut virhe, jossa rakentamaton rakennuspaikka on osoitettu väärän kiinteistön alueelle. Kiinteistön Kappaluoto 484-407-6-245 alueelle tarkoitettu uusi mitoitukseen perustuva lomarakennuspaikka on osoitettu kiinteistölle Saaristo 484-407-6-246. Kiinteistön omistaja huomasi virheen 2022 ja esittää kaavan tarkistamista tältä osin.

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 10.11.2022 alkaen 12.12.2022 saakka rantayleiskaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää mielipiteensä nähtävänäoloaikana. kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 tai kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival, p. 044 7246 300

Merikarvialla 10.11.2022

kunnanhallitus

kaava-aineisto:

08102022OAS Kappaluoto Rantayleiskaavamuutos

KAPPALUOTO_YLEISKAAVA_MUUTOS_LUONNOS_08102022

Osayleisk_muutos_Kappaluoto_selostus_luonnos_08102022

Pöytäkirjanote kh. 24.10.2022 § 340