Varhaiskasvatus maksuttomaksi Merikarvialla

Merikarvian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 hyväksynyt kunnan vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että kunta luopuu varhaiskasvatuksen maksuista 1.1.2023 alkaen. Huoltajille lähetettävä varhaiskasvatuksen laskutus päättyy joulukuun 2022 laskuun. Varhaiskasvatuksen muuttuessa Merikarvialla maksuttomaksi 1.1.2023 alkaen, tehty päätös tukee perheitä antamalla huomattavaa hyvinvointia Merikarvialla asuville lapsiperheille, varmistaen näin lähipalvelun, jossa lapset tulevat huomioiduiksi. Yhdenvertaisuuden edistäminen on myös kirjattu lakiin, samoin kuin se, että varhaiskasvatusympäristön on oltava lasta kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen, turvallinen ja siinä on huomioitava lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset toimintaan. Kaikki tämä toteutuu maksuttomassa varhaiskasvatuksessa.

Maksuton varhaiskasvatus tukee kunnan strategiaa ”positiivisesta pöhinästä” ja on erinomainen vetovoimatekijä, joka tuo tullessaan uusia kuntalaisia ja vaikuttaa pitkällä tähtäimellä positiivisesti kunnan talouteen. Toimenpiteellä kunta luo edellytyksiä olemassa olevien yritysten kasvulle ja mahdollistaen paremmin varhaiskasvatusikäisten lasten huoltajien työnteon.