Poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää

Liitteenä luonnonsuojelulain 49 §:n 3 ja 4 momentin mukainen poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää; luonnonsuojelulain 44 §:n mukainen poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien osien ja johdannaisten maastavientiä sekä luonnonsuojelulain 24 § mukainen poikkeuslupa yksityisten suojelualueiden rauhoitusmääräyksistä.

VARELY31792022_Päätös