Merikarvian kunta etsii toimijaa valokuituhankkeiden toteuttamiseen

Merikarvian kunta on teettänyt Cinialla valokuituverkon toteutettavuusanalyysin. Kunnan strategiassa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet kunnan yhteyssaatavuuden parantamiseksi. Nyt kunta avaa operaattorivuoropuhelun toimijan löytämiseksi valokuituverkon toteuttamiseen.

Operaattorivuoropuhelussa kartoitetaan jo olemassa olevien tai perustettavien valokuitutoimijoiden kiinnostusta sitoutua valokuituhankkeiden toteuttamiseen Merikarvian kunnan alueella. Saatujen vastauksien perusteella syntyy näkymä toimijavaihtoehdoista: syntyykö verkkoa markkinaehtoisesti tai löydetäänkö kuntaan toimijoita, jotka julkisia tukia hyödyntäen sitoutuisivat verkkototeutuksiin.

Toimijoiden löytämiseksi käydään operaattorivuoropuhelua: omasta kiinnostuksestaan alueelle voi ilmoittaa avoimen haun kautta. Kiinnostus voi kohdistua koko kunnan laajuiseen toteutukseen ja osatoteutukseen.

Toimijahakuun voi vastata 15.8. saakka. Hakulomakkeelle voi jättää myös ilmoituksen aikeesta perustaa uusi valokuitutoimija. Saatujen tietojen perusteella Merikarvian kunta tekee päätöksensä osallistumisesta valokuituhankkeiden rahoittamiseen ja rakentamisen edistämiseen tulevissa julkisen tuen rahoituskierroksissa.

– Merikarvian kunnan alueella ei ole laajamittaista valokuituverkkoa. Kunnan toiveena on löytää yhteistyökumppani valokuituhankkeiden toteuttamiseen koko kunnan laajuudella, mutta tarjoajat voivat jättää operaattorivuoropuhelussa myös oman ehdotuksensa, kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival toteaa.

Selvitys tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi

Cinia laati kevään aikana Merikarvian kunnalle esisuunnitelman verkkosuunnitelmasta kustannusarvioineen. Toimijavalinta määrittelee isolta osalta sen, missä laajuudessa verkko toteutuu, mistä sen rahoitus muodostuu ja millaisin ehdoin sekä kunta että kuntalaiset ovat mukana valokuituverkon käyttöönotossa.

– Merikarvian kunnan strategiassa asetetut tavoitteet valokuitupeiton kasvattamiseksi kunnan alueella ovat valtakunnallisesti poikkeuksellisen kunnianhimoiset. On ilo nähdä, että maaseutumaisessa kunnassa ymmärretään hyvien yhteyksien merkitys kunnan elinvoimaan, yrittäjyyden kehittämiseen ja paikkariippumattomuuden toteutumiseen, liiketoimintajohtaja Hanne Nyman toteaa.

Operaattorivuoropuhelu on avoinna kaikille toimijoille 15.8.2023 saakka. Cinia koostaa saaduista vastauksista yhteenvedon Merikarvian kunnalle, joka vastausten pohjalta käynnistää jatkoneuvottelut vastanneiden kanssa yhteisen toimintamallin löytämiseksi.

Linkki hakuun: www.cinia.fi/operaattorivuoropuhelu-merikarvian-kunta

Lisätietoja:
Kimmo Puolitaival, kunnanjohtaja, Merikarvian kunta, 044 7246 300
Hanne Nyman, liiketoimintajohtaja, Cinia, 044 4457 610