Tervetuloa mukaan RatkaisuTori-kuntalaispaneeliin!

Talousarvion ja -suunnitelman valmistelu on Suomen kunnissa vuosittain toistuva prosessi, johon osallistuvat kunnan toimielimet, viranhaltijat ja osa työntekijöistä. Kuntalaisilla ei ole aikaisemmin ollut suoraa mahdollisuutta osallistua tähän työskentelyyn. Sitra tarjosi mahdollisuuden suomalaisten kuntien hakea mukaan yhteistyöprojektiin, jossa muotoiltaisiin mallia, miten kaikki asiasta kiinnostuneet voisivat osallistua talousarvion ts. budjetin tekoon. Tässä ei ole kyse osallistavasta budjetoinnista vaan kokonaisvaltaisesti uudesta ajatusmallista.

Koska kuntalaisilla ja Merikarvian kesäasukkailla on mitä luultavimmin erinomaisia ideoita kunnan kehittämiseksi, Merikarvian kunta haki ja tuli valituksi kokeiluun, joka on nyt käynnistymässä yhteistyössä Sitran ja Pieksämäen kunnan kanssa. Tänä vuonna talousarvio muodostetaan täysin uudella tavalla näissä kahdessa kunnassa. Tavoitteena on synnyttää keskustellen erilaisia vaihtoehtoisia näkökulmia ja ideoita – mistä voitaisiin säästää ja mihin käytettävissä olevat varat kohdennetaan.

RatkaisuTorien tavoitteena on synnyttää kaksi asiaa

  • lista konkreettisia ehdotuksia Merikarvian kunnan virallisen päätöksenteon tueksi talousarviosuunnitteluun.
  • toimintamalli siitä, miten suomalaiset kunnat voivat ottaa kaikki kuntalaisensa taloussuunnitteluun mukaan.

Mitä RatkaisuTori-kuntalaispaneeleissa tapahtuu ja miten siihen pääsee mukaan?

Projekti alkoi kesäkuussa suunnittelulla ja yhteydenpidolla Sitran, Merikarvian kunnan ja Pieksämäen kuntien kanssa. Nämä kaksi kuntaa tulivat valituksi Sitran yhteistyöprojektiin. Kunta kutsuu kaikki mukaan keskustelemaan – sekä vakituisesti Merikarvialla asuvat että kesäasukkaat ovat tervetulleita mukaan. Lisätietoja siitä, miten voi osallistua jaetaan Merikarvian kunnan verkkosivuilla, Facebookissa ja Merikarvia-lehdessä elokuussa.

Keskusteluja käydään syyskuusta alkaen RatkaisuToreilla. Ne ovat tapaamisia, joissa tutustutaan ensin nykytilanteeseen: kuntastrategiaan ja tietoon kunnan nykyisestä taloudellisesta tilanteesta. Keskustelujen kautta kootaan lista ehdotettavista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista (lyhyt aikaväli) ja vaikuttavuudesta (pitkä aikaväli). Vaikutuksia ja vaikuttavuutta arvioidaan talouden tasapainon, työllisyyden, hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman kehittämisen näkökulmista. Ehdotuksia voi syntyä investointiohjelmaan tai talousarvion käyttötalousosaan tai pitemmälle aikavälille taloussuunnitelmaan vaikuttavuusarvointeineen tai näihin kaikkiin.

Joulukuussa kunnanvaltuusto hyväksyy lopullisen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman tuleville vuosille. Mukana keskusteluissa on kunnan virkamiehistön lisäksi suomalaisen kuntatalouden kysymyksiin perehtynyt erityisasiantuntija, jonka nimi julkaistaan myöhemmin. Keskustelujen tukena voidaan käyttää uusia sähköisiä alustoja, esim. verkkosivuihin liitettävillä uusilla alustoilla tms. Kokeilun tuloksena syntyy kunnan taloussuunnittelun uusi toimintamalli, jota voivat hyödyntää halutessaan kaikki Suomen kunnat. Seuraa siis ilmoittelua ja tule mukaan!