Jätehuoltoinfoa kuntalaisille

Merikarvian kunta on mukana seudullisessa jätehuoltoyhtiö Keräämössä. Keräämö on Porin, Ulvilan, Kokemäen, Harjavallan, Nakkilan, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten yhdessä omistama kunnallinen jätehuoltoyhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa 1.4.2023. Keräämö järjestää kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelut näissä kunnissa 120 000 asukkaalle. Palveluihin kuuluvat mm. hyötyjätteiden kuljetusten järjestäminen loppuvuodesta 2023, lajitteluasemat, kierrätyspisteet, vaarallisen jätteen vastaanotto ja jäteneuvonta. Haluamme auttaa asukkaitamme näkemään kierrätyksen helppouden ja ymmärtämään asian tärkeyden. Kunnan kaatopaikkana toimii Hangassuon jätekeskus.

Asiakaspalvelu ja neuvonta
Kaikki jätteisiin ja lajitteluun liittyvä neuvonta ja opastus keraamo.fi
Sähköpostitse neuvonta@keraamo.fi ja puh. 044 701 2500
Keräämö sosiaalisessa mediassa – ota seurantaan Facebookissa , Instagramissa , Linkedinissä

KROOKAN KERÄÄMÖ
Krookan Keräämön lajitteluasemalla otetaan vastaan hyötykäyttöön meneviä jätteitä sekä kotitalouksien vaarallisia jätteitä. Jätteitä otetaan vastaan maksimissaan kahden kuution eriä. Isommat määrät tulee toimittaa suoraan Hangassuon jätekeskukseen (Sorttiasemantie 36, 29100 LUVIA).

Maksutta vastaanotettavat jätteet
• Vaaralliset jätteet
• Kestopuu, max. 1 m3
• Sähkölaiteromu
• Metalliromu
• Renkaat, vanteelliset ja vanteettomat, max. 8 kpl
• Poistotekstiilit, katso lajitteluohje https://keraamo.fi/lajittelu-ja-neuvonta/lajitteluohjeet/poistotekstiilit/

Maksulliset jätteet
• Sekajäte
• Puujäte, puhdas- ja käsiteltypuu sekä puupohjaiset levyt
Maksullisen jätteen hinnasto https://keraamo.fi/palvelupiste/krookan-keraamo

Krookan Keräämön aukioloajat
keskiviikko 9.00-12.00 ja joka kuukauden 1. lauantaina klo 10–12

JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJEET
https://keraamo.fi/lajittelu-ja-neuvonta/lajitteluohjeet/

RISUT JA OKSAT
Risuja, oksia ja haravointijätettä voi vapaasti viedä Tuulikinmäellä sijaitsevalle vastaanottopaikalle, käynti Kauppatie 5 tai Satamatie 2.

KERÄYSTEMPAUKSET
Ilmoitamme jätevedenpuhdistamolla järjestettävistä kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystempauksista Merikarvia-lehdessä ja kunnan nettisivujen tapahtumakalenterissa, sekä kunnan sosiaalisen median kanavissa.

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOJEN AIKATAULUT LÖYDÄT KERÄÄMÖN NETTISIVUILTA:
https://keraamo.fi/palvelupisteet/vaarallisten-jatteiden-vastaanottopaikat/

EKOMAKSU
Vuosittain perittävällä kiinteistökohtaisella ekomaksulla katetaan kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotto- ja käsittelykulut, sekä hyötyjätepisteiden hoito- ja ylläpitokustannukset. Ekomaksujen laskutus, muutokset ja kysymykset ekolaskuista p. 044 701 2535, laskutus@keraamo.fi
Lisätietoa Ekomaksusta: https://keraamo.fi/kiinteiston-jatehuolto/ekomaksu/

KOMPOSTOINTI-ILMOITUS
Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin ja koskee vakituisten asuntojen ohella myös vapaa-ajan asuntoja. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä Porin seudun jätehuoltojaostolle,
https://www.pori.fi/asuminen-ja-ymparisto/jatehuoltoviranomainen/lomakkeet/
jatehuoltojaosto@pori.fi, p.044 701 1473 tai p.044 701 3332

KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO
Kaikkien kiinteistöjen pitää liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Kuljetussopimus tehdään itse jätteenkuljetusyrityksen kanssa.
Jätteenkuljetusyrityksiä Merikarvialla:
• Lassila & Tikanoja Oy, puh. 010 636 6032
• Jaakko Grönlund (sakokaivotyhjennykset), puh. 050 339 9320
• Veikko Lehti Oy, puh. 02 631 6100
• Pentti Malmi Oy (vaihtolavat), puh. 040 067 3846
• Jussi Roström, p. 0400 225 214

Tiedotamme Krookan Keräämön ajankohtaisista asioista, esimerkiksi kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) keräystempauksista Merikarvian kunnan somekanavissa Facebooksissa ja Instagramissa @visitmerikarvia, Merikarvia-lehdessä ja kunnan nettisivujen tapahtumakalenterissa.