Lainvoimainen kaava Pohjansaha/Kappaluoto

KUULUTUS

Merikarvian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.5.2023 hyväksynyt 30.4.2023 päivätyn Rantayleiskaavan muutos Pohjansaha/Kappaluoto

Kaava on lainvoimainen.

Merikarvialla 15.5.2023

Merikarvian kunnanhallitus

kaava-aineisto:

KAPPALUOTO_YLEISKAAVA_MUUTOS_HYVÄKSYMINEN_30042023_LOPULLINEN

Osayleisk_muutos_Kappaluoto_selostus_hyväksyminne_30042023_lopullinen

Rantayleskaavan muutos Pohjansaha Kappaluoto ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet

Pöytökirjanote kv. 15.5.2023 § 25