Maanmittauslaitos on 22.5.2023 päätöksellään MML 26553/03 04/2023 myöntänyt Gigawatti Oy:lle, Suomen Hyötytuuli Oy:lle ja EPV Tuulivoima Oy:lle luvan suorittaa maastotutkimuksia voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi Merikarvian, Isojoen ja Kristiinankaupungin alueilla.

Kuulutus ja liitteet

Maanmittauslaitos on 22.5.2023 päätöksellään MML 26553/03 04/2023 myöntänyt Gigawatti Oy:lle, Suomen Hyötytuuli Oy:lle ja EPV Tuulivoima Oy:lle luvan suorittaa maastotutkimuksia voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi Merikarvialta Isojoelle Arkkukallion sähköasemalle.
Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että tutkimukset suunnitellun voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Merikarvian kunnan, Kristiinankaupungin ja Isojoen kunnan alueilla. Tutkittavan johtoreitin pituus on noin 25 km.
Kaikkiin tiedossa oleviin maanomistajiin, joita hanke koskee, otetaan kirjeitse yhteyttä ennen tutkimusten aloittamista. Kuulutus on nähtävillä Merikarvian kunnan, Kristiinankaupungin ja Isojoen kunnan virallisilla ilmoitustauluilla.
Kyseiset asiakirjat ovat nähtävillä 28.8.2023 lähtien 30 vuorokauden ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2023
GIGAWATTI OY
Porissa 24 päivänä elokuuta 2023
SUOMEN HYÖTYTUULI OY
Vaasassa 24 päivänä elokuuta 2023
EPV TUULIVOIMA OY