Kuntalaispaneeli aloitti talousarviokeskustelun pohtimalla arvojen merkitystä kunnan kehittämisessä

Merikarvian kunta toteuttaa ainutlaatuista kokeilua, jossa kuntalaiset osallistuvat talousarviosuunnitteluun. Sitra rahoittaa tämän uuden toimintamallin kehittämistä, joka laajentaa kuntalaisdemokratiaa. RatkaisuTori-kuntalaispaneelien toiminta avattiin 5.9.2023 käymällä arvokeskustelua kunnan talousarvioon liittyvistä arvoista.

Jukka Saksi MBA ja KTT valmentaja, Johtaja on Media! konseptin luoja johdatteli keskusteluun korostamalla yhteiskunnallisen arvokeskustelun merkitystä. Korona ja Venäjän hyökkäyssota ovat vaikuttaneet keskustelukulttuuriin laajasti koko Suomessa. Meneillään olevassa yhteiskunnallisessa arvokeskustelussa on noussut esiin erityisesti hyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyviä näkökulmia. Arvoja pohditaan erityisen aktiivisesti usein näin vaalien alla, Saksi totesi.

Merikarvian kunta on valinnut arvoikseen palvelualttiuden, itsenäisyyden ja luotettavuuden. Kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival korosti kunnan itsenäisyyden tärkeyttä ja kiitti keskustelijoita myönteisestä palautteesta arvojen toteutumisesta kunnan arjessa. Panelistit toivat esiin arvojen merkityksen kaikessa kunnan toiminnassa, hyviä kokemuksia tuotiin runsaasti esiin. Pohdittiin myös sitä, miten arvoristiriidat voivat vaikuttaa kunnan kehittämiseen negatiivisesti. Keskustelussa käytiin läpi erilaisia tilanteita, jotka haastavat arvojen toteuttamisen. Lukion säilyttäminen ja kuntaliitokset nähtiin tällaisina teemoina. Keskustelijat korostivat yhteistyön tärkeyttä ja luottamusta, palvelualttiutta ja arvojen puolustamista. Kunnanjohtaja toi esiin päätöksenteon avoimuuden tärkeyden ja vahvan palvelurakenteen ylläpitämisen haasteet.

Saksi peräänkuulutti arvojen tärkeyttä erityisesti demokratian kannalta ja totesi arvojen olevan etenkin nuorille tärkeä asia. Hän kehotti viestimään arvoista enemmän ja käymään jatkuvaa arvokeskustelua kuntalaisten kanssa. Arvojensa mukaisesti toimivia tullaan tulevaisuudessa arvostamaan aikaisempaa enemmän, Saksi totesi. Panelistit pohtivat lopuksi, että arvojen mukainen toiminta ja niiden huomioiminen aivan tavallisessa arjessa on tärkeää kunnan kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Merkittävänä nähtiin myös hyvän yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välille. Kunta on meidän kaikkien yhteinen asia ja itsenäisyyden säilyttäminen antaa kunnalle vapauden päättää omista asioistaan, kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival summasi.