Työllisyyden edistäminen ja sivistystoimen uusi rooli todettiin Merikarvian kunnan kärkihankkeiksi kuntalaispaneelissa tänään

Merikarvian kunta toteutti ainutlaatuisen kokeilun, jossa kuntalaiset osallistuivat talousarviosuunnitteluun. Sitra rahoittaa tämän uuden toimintamallin kehittämistä, joka laajentaa kuntalaisdemokratiaa. RatkaisuTorin kuntalaispanelistit toivat tänään Merikarvian kunnanvaltuustolle evästyksensä huomioitavaksi kunnan talousarvioon 2024. Jo bussimatkalla Merikarvialta kohti Turkua aloitettiin keskustelu valtuutettujen ja virkamiesten kanssa. Ajatusten vaihto vilkastui vielä varsinaisessa seminaarissa Turun Forum Marinumissa.

Työllisyyteen ja hyvinvointiin halutaan satsata uusin keinoin

Sivistyspalveluiden kehittämistä erityisesti lukion asemaa vahvistaen pidettiin perusarvona, jonka päälle on hyvä rakentaa.

”Meillä on loistavia voimavaroja – osaamista esimerkiksi luonnontieteiden ja kansainvälisyysteemojen lisäksi myös yrittäjyyteen ohjaamisessa jo perusasteella” – panelistit totesivat.

Työpaikkojen ja tekijöiden kohtaamiseen kaivattiin kuitenkin uusia konsteja ja yhteistyön todettiin olevan avainasia. Käytännön keinoiksi todettiin TE-palvelu-uudistukseen valmistautuminen, jota tehdään esimerkiksi OPH:n ”Polku kohti työelämää”-hankkeen kautta. Hanke kokoaa tekijät yhteen. Sen toisena merkittävänä etuna todettiin olevan resurssit valmentavan esimiestyön vahvistamiseen koko kunnassa. Innovatiiviset opiskelumallit toivotettiin myös tervetulleiksi kaikilla koulutusasteilla ja myös muuhun kuntaa kehittävään hanketyöhön toivottiin koordinointia tulevaisuudessakin.

Työpajatoiminta nähtiin koko kunnan yhteisenä toimintaa, jossa palveluverkostoon kuuluu mm. oppilaitokset, yhdistykset ja erityisesti yritykset. Tuoreita toimintamalleja voisivat olla esim. yrityskummitoiminta, oppivelvollisuuden suorittaminen joustavasti työpajatoimintaa hyödyntäen tai palveluiden tuottaminen työpajatoimintana. Kunnanjohtaja totesi, että 2025 alkaen kunnat maksavat suoraan työttömien toimeentulon, työmarkkinatuen. Näin syntyy uudenlainen insentiivi työllisyystilanteen kunnossa pitämiseen, kunta rahoittaa työmarkkinatuet aina avoimille työmarkkinoille työllistymiseen asti, kunnanjohtaja totesi.

Positiivinen pulmana pidettiin sitä, että asuntoja ja teollisuuden toimitiloja kysellään enemmän kuin kunnassa on tarjolla tällä hetkellä. Tähän tullaan etsimään uusia ratkaisuja.

Markkinointi menestystekijänä

Matkailu- ja somemarkkinoinnin todettiin olevan sitä Merikarvian selkärankaa, jota tulee vahvistaa uusin keinoin. Sisältö edellä mennään, todettiin. Myös verkkosivujen kautta välitettävää viestintää tulee vahvistaa ja muistettiin myös, että kuntalainen itse on se kaikkein tärkein markkinointihenkilö.

”Olemme ylpeitä Merikarviasta ja tuomme sitä esiin kaikkialla”-RatkaisuTori-panelistit totesivat ykskantaan.

Samaa mieltä oltiin myös siitä, että RatkaisuTori-keskusteluja pidettiin kiinnostavana kurkistuksena talousdataan ja myös Pieksämäen kunnan toteutuksesta odoteltiin kuulumisia. Hahmota Oy:n uudenlainen tapa tuoda esiin talousdataa koettiin kiinnostavana avauksena. Valtuutetut kiittelivät RatkaisuTori-konseptia ja ennakkoon negatiivisestikin suhtautuneet pitivät kokeilua kannattavana – tästä on hyvä jatkaa.