Vastaa ja vaikuta Merikarvian kunnan tulevaisuuteen!

Merikarvian kunta haki  ja tuli valituksi hyvän hallinnon 2023 vuoden pilottiryhmään  kymmenen muun kunnan kanssa.  Olemme laatineet lyhyen kyselyn suomalaisille kuntalaisillemme, jotta voimme verrata paikallishallinnon laatua muihin eurooppalaisiin aluehallinnon yksiköihin. Tämä on ensimmäistä kertaa Suomessa toteutettava Euroopan neuvoston laatima ja vahvistama hyvän julkisen hallinnon arviointiprosessi.

Lähde sinäkin mukaan vastaamaan kyselyyn! Vastausten avulla kehitämme prosessejamme kohti parempaa ja avoimempaa hallintoa. Siten voimme palvella kuntalaisia ja vierailijoitamme aina vain paremmin. Prosessissa tarkastellaan mukaan valittujen kuntien palveluja neuvoston määrittelemien 12 hyvän hallinnon periaatteen kautta. Arviointi on ollut vuosia käytössä muissa neuvoston maissa ja nyt ensimmäistä kertaa myös Suomessa. Työtä koordinoi Suomessa HAUS-Kehittämiskeskus.

Kyselyjä on kolmelle eri ryhmälle: kuntalaiset, kunnan päättäjät sekä kunnan työntekijät. Kyselyjen kysymykset on kaikki johdettu suoraan neuvoston 12 hyvän hallinnon periaatteista. Tulosten perusteella kunta antaa omat vastineet kehittääkseen toimintaansa edelleen.

Kunnat, jotka saavuttavat Eurooppa neuvoston asettamat pisterajat kaikissa 12 kysymyksessä, palkitaan maaliskuun 2024 loppuseminaarissa.

Kyselyyn vastataan nimettömänä. HAUS-Kehittämiskeskus kerää ja koostaa vastauksista yhteenvedon. Kuntalaisille suunnattu sähköinen kysely on avoinna sunnuntaihin 17.12. asti täällä.

Kyselyyn voi vastata myös täyttämällä paperiversion, jonka saat  tästä printattavaksi kunnanvirastolta, jonne voit myös palauttaa täytetyn kyselyn viimeistään perjantaina 15.12.

Kiitos aktiivisuudestasi!

Lisätietoja hallintopäällikkö Sari Hatanpäältä – sari.hatanpaa@merikarvia.fi