Kuulutus: Presidentinvaali, ensimmäinen vaali 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali 11.2.2024

KUULUTUS: PRESIDENTINVAALI, ENSIMMÄINEN VAALI 28.1.2024 JA MAHDOLLINEN TOINEN VAALI 11.2.2024

Presidentinvaali 2024 toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2023. Vaalipäivän äänestysaika on klo 09.00-20.00.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ensimmäisessä vaalissa 17.– 23.1.2024 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.–6.2.2024.

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa. Merikarvian kunnan vaalipäivän äänestyspaikka on Kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia.

Ennakkoäänestys on mahdollista missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa

Merikarvian kunnassa vuonna 2024 toimitettavissa presidentinvaaleissa ennakkoäänestys järjestetään Merikarvian kunnanvirastolla, osoitteessa Kauppatie 40.

17. – 23.1.2024 ja tarvittaessa 31.1.-6.2.2024

 • ke klo 10.00-18.00,
 • to klo 10.00-18.00,
 • pe klo 9.00-18.00,
 • la klo 10.00-14.00,
 • su klo 12.00-16.00,
 • ma klo 10.00-18.00 ja
 • ti klo 10.00-18.00.

Täydentävä kiertävä ennakkoäänestys tapahtuu:
17. – 23.1.2024 ja tarvittaessa 31.1.-6.2.2024

 • ke klo 18-19 Metsän Veikkojen metsästysmaja, Karjamaantie, Kasala,
 • to klo 18-19 Kuvaskankaan kylätalo, Vaasantie 2307
 • pe klo 17-20 S-Market Merikarvia, Kauppatie 51
 • ma klo 15-18 K-Market Merikarvia, Eteläinen Rantatie 63
 • ti klo 18-19 Kisapirtti, Eteläinen Rantatie 1392

Kiilarinteen palvelusasumisen yksikössä ja Annikakodissa toimitetaan erillinen ennakkoäänestys.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai henkilökortilla. Jos tällaista ei ole, poliisi voi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Äänioikeus
Kaikki ennen vaalipäivää 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset ovat äänioikeutettuja.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan siinä kunnassa joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla. Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan joko itse tai valitsemansa henkilön välityksellä. Ilmoitus tehdään puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16.00 numeroon 044 7246 320. Mahdollisen toisen kierroksen aikana ilmoittautumisen määräaika on 30.1.2024 ennen klo 16.00. numeroon 044 7246 320.

Vaalimainospaikat
Kuntavaalien ulkomainonta alkaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 10.1.2024. Vaalimainostelineet sijaitsevat Tuorilan SEO-huoltoaseman kiinteistön läheisyydessä sekä keskustan kirjaston piha-alueella, torin alueella ja urheilutalon piha-alueella.

Yhteystiedot
Keskusvaalilautakunta: Merikarvian kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia, puhelinnumero 044 7246 301 (keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Hatanpää), sari.hatanpaa@merikarvia.fi.

Merikarvialla 18.12.2023
MERIKARVIAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA