Kuulutus kalastuslain 72 §:n mukaisesta poikkeusluvan myöntämisestä

Päätös ja asia

Hakija on 15.11.2023 saapuneella hakemuksellaan anonut lupaa harjoittaa jään alta tapahtuvaa mateen isorysäkalastusta kalaväylän ulkopuolella kolmea kilometriä lähempänä vaelluskalavesistön jokisuuta joulukuusta kevääseen viikko jäiden lähdöstä. Kalastusta harjoittaisivat seuraavat henkilöt: Timo Kuuskeri, Reijo Saaristo, Toni Rantamaa ja Seppo Laine. Edellä mainitut kalastajat ovat kaikki 1. luokan kaupallisia kalastajia. Rysiä olisi neljällä kalastajalla pyynnissä korkeintaan 15 kappaletta. Lupaa haetaan vuosiksi 2024–2028

Aluetoimistot: PL 236

20101 TURKU

Puh. 029 502 2500

PL 1041

45101 KOUVOLA

Puh. 029 502 9000

PL 36

00521 HELSINKI

Puh. 029 502 1000

PL 131

65101 VAASA

Puh. 029 502 8500

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut-yksikkö myöntää haetun luvan vuosille 2024–2028 vuosittain voimassa olevaksi ajanjaksolle 1.12–31.3 päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti.

NÄHTÄVÄNÄPITO JA TIEDOKSISAANTIPÄIVÄ

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävänä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.elykeskus.fi Varsinais-Suomi

Tämä kuulutus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla 02.01.2024. Tiedoksi-saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 08.02.2024 saakka.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa siihen tyytymätön hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Määräaika valituksen jättämiseksi päättyy 08.02.2024 klo 16.15.

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS,

Kalatalouspalvelut

www.ely-keskus.fi

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Y-tunnus 2296962-1

KUULUTUS    VARELY/6984/2023 02.01.2023

LISÄTIETOJA

Kalastusmestari Juho Kytönen, puh. +358 295 022 150 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valitusosoitus

Kaupunkia/kuntaa pyydetään palauttamaan tämä kuulutus mahdollisimman pian nähtävänäoloajan päätyttyä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen nähtävänäpitotodistuksella varustettuna (postitse Turun toimipaikkaan PL 236,