Kuulutus, Tulvariskien hallinnan suunnittelun alustava arviointi Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää saattamaan oheisen kuulutuksen kunnan verkkosivuilla kuulutettavaksi niin kuin kunnallisista kuulutuksista on säädetty. Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta www.vesi.fi/trh sivuilla 15.3.2024 alkaen. Kuulutus on pidettävä kunnan virallisella internet-sivulla 15.3.2024–17.6.2024. 

 

Lisäksi nähtävillä olosta ilmoitetaan ELY-keskuksen internetsivuilla.  

VARELY_kuulutus

VARELY_alustava_arviointi_kuulemisasiakirja