Vanhusten asumiskortteli Oloneuvoksentie ASEMAKAAVAN MUUTOS (ehdotus)

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan kaavaehdotuksesta koskien osaa kiinteistöjä: 484-417-55-0, 484-417-59-1, 484-417-35-2, 484-417-59-2, 484-417-52-0 ja 484-417- 28-14.

 

Merikarvian kunnanvirastossa ja kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 28.3.2024 alkaen 29.4.2024 saakka asemakaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa vanhusten palveluasumiskokonaisuus keskustan palveluiden ääreen jo nykyisellään vuokra-asumiskäytössä olevalle alueelle. Nykyisten asuntojen huono kunto ja palveluasumistarpeiden lisääminen edellyttävät kokonaisuuden uudistamista vastaamaan nykypäivän palveluasumistarpeiden.

 

Asemakaava-alue sijaitsee Merikarvian keskustan alueella Oloneuvoksentien, Eteläisen rantatien ja Kauppatien välisellä alueella.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää muistutuksensa nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaamo@merikarvia.fi.

 

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 tai rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344.

 

Merikarvialla 11.3.2024

kunnanhallitus

 

kaava-aineisto:

Kaavaselostus asemakaavan muutos Seniorikortteli 201 06032024 ehdotus

OLONEUVOKSENKATU SENIORIKORTTELI KAAVAMUUTOS EHDOTUS2 06032024 kartta

OLONEUVOKSENKATU SENIORIKORTTELI KAAVAMUUTOS EHDOTUS2 06032024 määräykset

Pöytäkirjanote kh. 11.3.2024 § 69